Aktuellt

Övrigt


Årsberättelse 2014

Bokslut 2014

Tidningen Hembygden nummer 2 utkommer i slutet av april 2016.Materialet behöver vi senast tisdag 12.4. Eftersom Hembygden grundades1986 har det i midsommarveckan gått 30 årsedan det första numret utkom. Det betyder att Hembygden nr 3/16 som utkommer i midsommarveckan 2016 är ett jubileumsnúmmer. Material till det numret önskar få senast den 31 maj.

Välkomna med bidrag!

Tom Sandström, ansvarig utgivare

Vårstämma i Åbo 9.4.2016

Finlands svenska hembygdsförbund håller sin ordinarie vårstämma i Åbo, Lasarettsgatan 1*(Färjstugan, Åbosamfundets lokaliteter) lördagen den 9 april 2016 kl., 12.00. Medlemsoganisationerna har fått kallelse.Den som önskar delta i vårstämman bör anmäla sig senast (av praktiska skäl) måndagen den 4 april till Hembygdsaförbundet, helst per e-post: thsandstrom@gmail.com eller per tfn 0500-615541 (även SMS).

Resa till Bornholm 16-21.8.2016. Se fliken hembygdsresor!

Finlands svenska hembygdsförbund

Verksamhetsledare Tom Sandström, tfn 0500-615541, e-post: thsandstrom@gmail.com

Projektledare (Digihem) Susanne Lagus, tfn 040-1841668, e-post: susanne.lagus@hembygd.fi

Förbundets allmänna e-postadress: forbundet@hembygd.fi


Medlemmar

Hembygden

Hembygdslitteratur

Hembygdsresor

Bildgalleri

Arkivkliniken

Lovisaseminarium 27.3

Musei-/Hembygdsdagar

Övriga föreningar

Länkar

Övrigt

Kotiseutuliitto

Bilderna som kan ses på startsidan har sänts in av medlemmar eller deltagare i FSH-tävlingar, även Antti Puustinen har låtit FSH använda  sina bilder.