De elfte finlandssvenska hembygdsdagarna (f.d. finlandssvenska museidagar) hålls i Ekenäs 16-17.10 2021
 

Hembygdsdagarna fyller 20 år, Hembygden 35 år, 80 år sedan frontlinjen drog in i Västnyland, 200 år sedan stadsbranden och  Ekenäs 475 år.

På jubileernas hembygdsdagar får du träffa många trevliga människor med intresse för lokalhistoria, kulturarv och hembygd.
Kom med och debattera, diskutera eller bara lyssna.

Hembygdsdagarna hålls i huvudsak i Sigurd Snåresalen,
Raseborgsvägen 6-8 i Ekenäs.

Under söndagen gör vi exkursioner till intressanta platser och museer
i Raseborg med en liten avstickare till Hangö.
 

Ett preliminärt program kan laddas ner här men ännu saknas några detaljer (bl.a. busstidtabeller) och ett slutgiltigt program kommer därför att publiceras senare.

Datumet för när anmälningar tas emot flyttas fram till slutet av augusti 
Länk till anmälningsformuläret publiceras här (inte ännu tillgängligt)

Information om hemygdsdagarna finns också i Hembygdens juni nummer.