Hembygdsförbundets kurser och utbildningsdagar som utannonserats i                                    Hembygden 4/20 har inhiberats p.g.a. det pågående coronaläget. Vi försöker om möjligt arrangera dessa aktiviteter under våren 2021.

Höststämman hålls som planerat 14.11.2020 kl. 13 på Forum Marinum, Slottsgatan 72, Åbo. Efter stämman blir det information om och rundvandring i sjöhistorisha museet Forum Marinum. Efter kaffet, som FSH bjuder på, berättar IT-rådgivare Susanne Lagus om katalogiseringsprogrammet Katalogen och Gustav Wikström berättar om sin forskning som gav upphov till boken Ett skepp kommer lastat.