Aktuellt inom förbundet

Framskjuten - Vårstämma och seminarium

Finlands svenska hembygdsförbund kallar sina medlemsorganisationer till ordinarie vårstämma fredagen den 11 september 2020 kl. 11.00 i Hemmersgårdens övre sal, Stundarsvägen 5, Solf, Korsholm.

Omedelbart efter vårstämman ordnas ett seminarium med fokus på hembygdsmuseer.  Anmälan om deltagande bör göras senast fredag 4.9.2020 till Hembygdsförbundet: thsandstrom@gmail.com eller tfn 0500-615541 (även SMS). Ingen deltagaravgift.

                             ***
Inhiberad:

En föreningsdag/informationsdag som riktar sig till hembygdsföreningarna ordnas på Lagstad hembygdsgård i Esbo lördagen den 21.3.2020 kl. 10.00 – 16.00. Då behandlas bl.a. följande ämnen: föreningsjuridik- och teknik, IT-frågor, digitala bilder, skanning av bilder m.m. Anmälan om deltagande bör göras senast måndag 16 mars till Hembygdsförbundets kansli, helst per e-post: thsandstrom@gmail.com eller per telefon 0500-615541 (även SMS).

                                  ***

Inhiberade:

IT-verkstäder                                                   

IT-verkstad, grund- och fortsättningskurs tisdagen den 25 februari kl. 18.00 – 20.30 på Lärkkullastiftelsen, Lärkkullavägen 22, Karis. En kurs för både nybörjare och vana Digistoffanvändare då man också kan få lära sig mera avancerade funktioner. Undervisningen utgår från deltagarnas behov. Som lärare och instruktör fungerar Jonas Lemberg. Förutom internetundervisningen tar Jonas även upp ämnet ”Mer synlighet på webben”.  Anmälan bör göras senast 21.2.2020.

IT-verkstad, grund- och fortsättningskurs torsdagen den 2 april kl. 18.00-20.30 på Vasa Arbis, Sandögatan 9, Vasa. Kom igång med att skapa en webbsida eller repetera grundfärdigheterna. Som lärare och instruktör fungerar Niklas Ojala, Webbhuset. Anmälan om deltagande senast 27.3.2020.

Deltagarna i dessa kurser har möjlighet till personlig handledning i arbetet med den egna föreningens webbsida. OBS! Ta med egen dator och din förenings inloggningsuppgifter till Digistoff. Den som inte ännu har inloggningsuppgifter kan begära sådana i samband med anmälan. Skicka gärna in frågor och önskemål på förhand. Anmälan om deltagande bör göras till Hembygdsförbundet, helst per e-post: thsandstrom@gmail.com eller per telefon 0500-615541 (även SMS). Inga deltagaravgifter.

***

Inhiberat:

Byggnadsvård

En dag kring byggnadsskyddsfrågor ordnas tisdagen den 5 maj kl. 13.00-16.00 på Lagstad hembygdsgård, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo. ”Hur tar vi hand om våra gamla hus?” samt ”Vilka målarfärger bör man välja?”  Experterna Thomas Noreila, VD vid Trähus Ab och arkitektprofessor Panu Kaila medverkar.
Ingen deltagaravgift men avgift för serveringen uppbärs. Anmälan om deltagande bör göras senast 30.4.2020, helst per e-post: thsandstrom@gmail.com eller tfn 0500-615541 (även SMS).