Förbundet  är  med i ett projekt  kallat  Digihem  -  som skall innehålla  digitaliserad information.  Projektet  kommer dock att ta  en viss tid att genomföra.

Arkivkliniken är indelad i tre avsnitt.

Arkiv - visar hur man inventerar, ordnar och förtecknar dokument.

Arkivvård - ger tips om arkivsäkerhet, arkivbeständighet, konservering och regler för kunder.

Fotografier - visar hur man hanterar, förvarar och katalogiserar fotografier.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi skall försöka  föra in så många  uppdaterade lokalarkivs  uppgifter som möjligt - bara tiden är mogen. Uppgifterna kommer att införas  i första hand på arkivsidan .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi lånar Centralarkivets arkiveringslista – minns att ni alltid kan kontaka arkivet
VAD SKALL JAG ARKIVERA?
DEN EGNA ORGANISATIONENS HANDLINGAR
EGNA CIRKULÄR
KOPIOR AV UTGÅENDE BREV PÅ PAPPER-EJ ENBART ELEKTRONISKT
PROTOKOLL MED UNDERTECKNING I ORIGINAL
VALREKLAM, TRYCKSAKER, AFFISCHER, OLIKA PROGRAM
LÖNEKORT I 50 ÅR
KASSABÖCKER
VERIFIKAT I 10 ÅR MAN FÅR KASTA DEM ENLIGT BOKFÖRINGSLAGEN EFTER 6 ÅR MEN "OBETALD" RÄKNING KAN KRÄVAS IN PÅ NYTT INOM 10 ÅR !
 
DOKUMENTATION AV NUTIDEN
T.EX FOTOGRAFERA VID OLIKA MÖTEN OCH FESTER.
BANDA INTRESSANTA MÖTEN, TAL OCH INTERVJUER
TA TILL VARA OLIKA VALBROSCHYRER OCH ANNAT VALMATERIAL
SPARA DET DU SJÄLV PRODUCERAR OCH KOPIOR AV EGNA BREV (OCKSÅ E-POST) PÅ PAPPER
 
DU KAN KASTA:
CIRKULÄR OCH HANDLINGAR FRÅN ANDRA ORGANISATIONER
PROTOKOLLKOPIOR (DET UNDERTECKNADE ORIGINALET SKALL SPARAS)
 
FÖRSLAG:
HA T.EX EN SKILD MAPP SOM ÄR MÄRKT NÄR DEN FÅR KASTAS!
 
ANVÄND:
ARKIVDUGLIGT MATERIAL; PAPPER, PENNOR, PRINTRAR MM SOM FINNS I RIKSARKIVETS FÖRTECKNING ÖVER ARKIVBESTÄNDIGA MATERIAL OCH METODER (/www.narc.fi)
T.EX FÖR ORIGINALPROTOKOLL- OCH HANDLINGAR TERVAKOSKI PAPPER NR 2 ELLER 3
ANVÄND INTE:
TEJP
"ARKIVTEJP"
NITAR OCH GEM
LIM
KORRIGERINGSLACK
KORRIGERINGS"TEJP"
VATTENLÖSLIGA TUSCHER ELLER KULSPETSPENNOR
PLASTFICKOR FÖR ORIGINAL
BLÄCKSPRUTESKRIVARE (EJ VATTENFAST)
 
TÄNKER DU ÖVERLÅTA DITT ARKIV, SÅ GÖR UPP EN ÖVERLÅTELSEFÖRTECKNING SÅ VET DU VAD DU GETT BORT OCH TILL VEM !
DU KAN DESSUTOM BESTÄMMA VEM OCH NÄR NÅGON FÅR SE DINA HANDLINGAR.
HAR DU NÅGRA FRÅGOR SOM GÄLLER ARKIVERING SÅ TAG GÄRNA KONTAKT MED OSS PÅ ARKIVET !
 
e-post: mail@svenskacentralarkivet.fi