Aktuellt

Immateriella kutlurarvet

svara på enkät senast 31.8.2021Läs mera »

Pressmeddelande om föreningshus

Coronarestriktionerna har lett till att en stor del av föreningshusen fortsättningsvis hållits stängda.Läs mera »

FSH:s nya museiutbildningsprojekt

Kom med tips och önskemål. Fyll i vårt enkla frågeformulär!Läs mera »

Susanne Lagus ny verksamhetsledare

06.05.2021 kl. 15:07
Fil.mag. Susanne Lagus har tillträtt som ny verksamhetsledare för FSH. Susanne är känd bland de aktiva i FSH:s medlemsföreningar eftersom hon ända sen 2014 varit anställd av FSH på deltid för att handha Digihem, som numera är en funktion inom FSH:s ordinarie verksamhet. 
Inge-Britt Sandström