Hembygden

_______________________

 

 

Artiklar från Hembygden

Medlemsbrev 1_09/21

Susanne Lagus
01.09.2021 kl. 15:18

Immateriella kutlurarvet

svara på enkät senast 31.8.2021Läs mera »
Susanne Lagus
10.08.2021 kl. 11:19

Susanne Lagus ny verksamhetsledare

Inge-Britt Sandström
06.05.2021 kl. 15:07

Pressmeddelande om föreningshus

Coronarestriktionerna har lett till att en stor del av föreningshusen fortsättningsvis hållits stängda.Läs mera »
Inge-Britt Sandström
29.04.2021 kl. 10:16

FSH:s nya museiutbildningsprojekt

Kom med tips och önskemål. Fyll i vårt enkla frågeformulär!Läs mera »
Inge-Britt Sandström
16.04.2021 kl. 11:08

Tidningen Hembygden

Förbundet utger tidningen Hembygden, som är ett språkrör för det finlandssvenska hembygds- och kulturarbetet. Tidningen har en upplaga på närmare 11.000 ex. och utkommer fem gånger per år och sänds till medlemsföreningarnas medlemshushåll, prenumeranter,  organisationer, kommuner, bibliotek, medborgarinstitut, museer m.m.

Hembygden skriver om kultur- och hembygdsliv i Svenskfinland, skriver reportage om hembygdsmuseer, föreningar, gör personporträtt, samt publicerar aktuella nyheter och information inom förbundets verksamhetsfält. Hembygden utkommer 2021 med fem nummer; i februari, april, juni, oktober och december. Deadline: Den 15 i föregående månad.

Artiklar sänds exempelvis  till e-postadress fsh.hembygd@gmail.com eller forbundet@hembygd.fi. Minns att  texten skall sändas som separat fil - och bilder separat i JPEG -format. Glöm inte bildetexterna som helst skrivs efter artikelns brödtext. 

Som chefredaktör och ansvarig utgivare fungerar Susanne Lagus. Tidningen kan prenumerares till pris om 15 €/år. Medlemmar i Garantiföreningen för Finlands svenska hembygdsförbund erhåller tidningen som medlemsförmån, priset är 15 €/år.

Mediainformation 2021

1/1  sida    1300 € 
1/2  sida    800 €
1/4  sida    500 €
1/6 sida     300 €
1/8 sida     170 €
ruta           100 €
radannons  50 €