Hembygden

_______________________

 

 

Artiklar från Hembygden

Tidningen Hembygden

Förbundet utger tidningen Hembygden, som är ett språkrör för det finlandssvenska hembygds- och kulturarbetet. Tidningen har en upplaga på 11.000 ex. och utkommer fem gånger per år och sänds till medlemsföreningarnas medlemshushåll, prenumeranter,  organisationer, kommuner, bibliotek, medborgarinstitut, museer m.m.

Hembygden skriver om kultur- och hembygdsliv i Svenskfinland, skriver reportage om hembygdsmuseer, föreningar, gör personporträtt, samt publicerar aktuella nyheter och information inom förbundets verksamhetsfält. Hembygden utkommer 2020 med fem nummer; i februari, april, juni, oktober och december. Deadline: Den 15 i föregående månad.

Artiklar sänds exempelvis  på  e-postadress thsandstrom@gmail.com eller forbundet@hembygd.fi. Minns att  texten skall sändas som separat fil - och bilder separat i JPEG -format.

Som chefredaktör och ansvarig utgivare fungerar Tom Sandström. Tidningen kan prenumerares till pris om 15 €/år. Medlemmar i Garantiföreningen för Finlands svenska hembygdsförbund erhåller tidningen som medlemsförmån, priset är 15 €/år.

Mediainformation 2020

1/1  sida    1300 € 
1/2  sida    800 €
1/4  sida    500 €
1/6 sida     300 €
1/8 sida     170 €
ruta           100 €
radannons  50 €