Medlemmar

Finlands svenska hembygdsförbund har inte personmedlemmar utan det är föreningar och kommuner som är medlemmar.

Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar är 85 €/år och berättigar till yttrande- samt rösträtt under stämmorna, en vår- och en höststämma som arrangeras på olika orter i Svenskfinland.

Samverkande medlemmar betalar 40 €/år och har närvaro- och yttranderätt vid förbundets möten.
Kommuner betalar 100 €.

Som medlemsförmån får båda kategoriernas medlemmar tidningen Hembygden till alla sina medlemshushåll.

Båda  medlemskategorierna  har möjlighet att få gratis hemsidor. Intresserade föreningar bedes vända sig till Hembygdsförbundet för att få inloggningskoderna till hemsidan. En viss datorvana fordras  för att kunna sköta sidorna. Vi använder verktyget Digistoff 2. Kurser  arrangeras - inte enbart av FSH utan även via studiecentralen. Rekommenderas varmt att ni deltar i dem.

Ordinarie medlemmar

Ebba Brahe samfundet, Jakobstad
Esbo hembygdsförening

Hembygdsföreningen Sydbottningar i Vasa
Ingå musei- och hembygdsförening
Jeppo hembygdsförening

Karis hembygds- och museiförbund
Karlebynejdens hembygdsförening i Vasa
Korpo hembygdsförening
Kronoby hembygdsförening
Larsmo hembygdsförening
Lojosamfundet
Nagu hembygdsförening
Nykarleby-Oravais hembygdsförening i Vasa
Nylands svenska hembygds- och museiförbund
Närpes hembygdsförening   
Raseborgs Gille                       

Sagalundgillet-Kimito hembygdsforskare                           
Stundars, Korsholm
Svenska Österbottens förbund för utbildning & kultur/KulturÖsterbotten
Svenska Österbottens hembygds- och museiförbund
Turkuseura-Åbosamfundet
Vörå museiförening
Öja hembygdsförening 

Samverkande medlemmar

Bennäs byaråd
Bergö fornminnesförening
Bertby ungdoms- och hembygdsförening
Björköby fornminnesförening
Borgånejdens släkt- och bygdeforskare
Brobyggarna, Sjundeå
Degerby byaråd
Dragsfjärds hembygdsförening
Ekens skrgårds hembygdsförening

Esse hembygdssällskap
Fagerbacka fäbodställe
Fiskars hembygdsförening
Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening
Framstegsvännerna i Lotlax, Vörå
Föreningen Brage i Vasa
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
Föreningen Nanoq, Jakobstad
Gardberg Center, Karis
Gerby-Västervik hembygdsförening, Vasa 

Hembygdens Vänner i Sjundeå
Hembygdsföreningen Gamla-Närpes
Hembygdsföreningen Hangögillet i Helsingfors  
Hembygdsgruppen i Katternö
Högsåra byalag

Hopenback-Lekstrand hembygdsförening
Houtskärs kulturgille
Jakobstad-Pedersörenejdens hembygdsförening

Karleby hembygdsförening
Karlebynejdens bygde- och släktforskare
Kaskö hembygds- och museiförening                                                     
Kimitonejdens hembygdsförening i Helsingfors
Korsnäs hembygdsförening
Korsnäs Mine Center
Kortjrvi byagårdsförening

Koskö hembygdsförening
Kovjoki hembygdsförening
Kristinasällskapet, Kristinestad
Kristinestadnejdens hembygdsförening i Helsingfors 
Kvevlax hembygdsförening
Kyrkslätts hembygdsförening
Kårböle Gille, Helsingfors 
Kökars hembygdsförening, Åland                 
Lappträsk hembygdsförening
Liljendal hembygdsförening
Malax museiförening
Maxmo hembygdsförening

Munsala hembygdsförening
Nagu- och Korponejdens hembygdsförening i Helsingfors  
Nedervetil hembygdsförening                      
Nykarlebynejdens  släkt- och bygdeforskare
Oravais hembygdsförening

Oravais historiska förening

Pargas hembygdsförening
Pargas släktforskare
Pedersörenejdens hembygdssällskap
Petalax hembygdsförening
Pojo hembygdsförening   
Pörtom hembygdsförening
Raseborgs släkt- och bygdeforskare
Replot museiförening

Replot skärgårds hembygdsförening
Sibbo hembygdsförening
Sjundby traditionsförening
Snappertuna fornminnesförening
Sundom bygdeförening
Svensk förening i Åggelby
Söderfjärdens hembygdsförening
Terjärv hembygdsförening
Tvärminne ungdoms- och hembygdsförening
Valsbergs hembygdsförening
Vandasllskapet
V
asanejdens släkt- och bygdeforskare
Västerhankmo hembygdsförening
Vi Neristassbor, Karleby
Yttermarksgillet
Ålandsforskarna

Ålands vänner
Österö-Västerö byaförening, Vörå
Övermark hembygdsförening   
Överpurmo hembygdsförening            

KOMMUNER

Raseborg
Karleby
Nykarleby
Närpes