Museidagar blev Hembygdsdagar
Eftersom namnet Museidagar inte motsvarar innehållet i evenemanget har styrelsen beslutat att namnet ändras till Hembygdsdagar som är ett bredare begrepp.
Hembygdsdagarna ordnades hösten 2019 på Kristliga folkhögskolan i Nykarleby.
Museidagarna samlade ett 100-tal deltagare. 
Hösten 2021 ordnas Hembygdsdagarna i Nyland.