Tidningen Hembygden

Förbundet utger tidningen Hembygden, som är ett språkrör för det finlandssvenska hembygds- och kulturarbetet. Tidningen har en upplaga på närmare 11.000 ex. och utkommer fyra gånger år 2021 och sänds till medlemsföreningarnas medlemshushåll, prenumeranter,  organisationer, kommuner, bibliotek, medborgarinstitut, museer m.m.


År 2022 utkommer tidningen tre gånger; februari, maj och november. 
Deadline för Hembygden 1 / 2022, som utkommer 25.2.2022 är
omkring 25 januari. Mera information kommmer när vi vet vem som trycker tidningen år 2022

Material kan skickas in nu redan till forbundet@hembygd.fi 

 

Hembygden skriver om kultur- och hembygdsliv i Svenskfinland, skriver reportage om hembygdsmuseer, föreningar, gör personporträtt, samt publicerar aktuella nyheter och information inom förbundets verksamhetsfält. Hembygden utkommer 2021 med fyra nummer; i februari, april, juni och december.
Deadline för nästa nummer som utkommer i december är den 1.11.2021.

Artiklar sänds till e-postadress forbundet(ä)hembygd.fi. Observera att  texten skall sändas som separat fil - och bilder separat i JPEG -format. Glöm inte bildetexterna som helst skrivs efter artikelns brödtext. 

Som chefredaktör och ansvarig utgivare fungerar Susanne Lagus. Tidningen kan prenumerares för 15 €/år.
Medlemmar i Garantiföreningen för Finlands svenska hembygdsförbund erhåller tidningen som medlemsförmån, priset är 15 €/år.

Mediainformation 2021

1/1  sida    1300 € 
1/2  sida    800 €
1/4  sida    500 €
1/6 sida     300 €
1/8 sida     170 €
ruta           100 €
radannons  50 €