Aktuellt

Vårens seminarier och möten är inhiberade.

Vi följer med läget och uppdaterar uppgifterna vid behov.Läs mera »

Aktuellt inom Hembygdsförbundet

- Vårstämma och seminarium om museer i Vasa 25.4.2020 - Föreningsdag/informa-tionsdag i Esbo 21.3.2020 - IT-verkstad i Karis 19.3.2020 - IT-verkstad i Vasa 2.4.2020 - Byggnadsvårdsseminarium 5.5.2020 i EsboLäs mera »

FSH säljer era böcker på Österbottens stormässa

10.02.2020 kl. 21:53
25-26.4.2020

Finlands svenska hembygdsförbund hyr även detta år en monter på Österbottens stormässa. Hembygdsföreningar, hembygdsforskargrupper och även privatpersoner erbjuds möjlighet att ställa ut och sälja hembygdslitteratur, gärna nyutgiven. Förbundet ansvarar för försäljningen. Även gratisbroschyrer kan delas ut. Den som lämnar böcker till försäljning betalar endast en provision på 10 % av försäljningsintäkterna till Hembygdsförbundet.

Om ni är intresserade av att delta, fyll i bifogade blankett, som också finns på hemsidan, och skicka den till Tom Sandström per e-post thsandstrom@gmail.com eller per post Finlands svenska hembygdsförbund, PB 105, 00121 Helsingfors senast 16.10.2019. Böckerna som lämnas till försäljning bör vara oss tillhanda senast 20.4.2020 under adress: Finlands svenska hembygdsförbund, PB 105, 00121 Helsingfors eller Annegatan 12 A 15 (besöksadress). Man kan också föra eller skicka böckerna direkt till Botniahallen. Om det för någon är praktiskt enklare att föra böckerna till Tom Sandström i Grankulla går det bra, adressen är Leavägen 7 A. Meddela i vilket fall som helst på blanketten hur böckerna levereras och avhämtas.

Konkurrensen är hård, får de stora förlagen bjuder ut många billiga böcker. Erfarenheten har visat att det kan löna sig att sälja till mässpris så att kunderna tycker att de skall passa på. Det lönar sig inte att skicka/föra alltför många ex av varje bok, förutom om boken är en förväntad storsäljare.  

Frågor? Kontakta Tom Sandström, 0500-615541.
          Kom med och gör hembygdsrörelsen synlig!

Anmälningsblankett

 

Tom Sandström