Höststämma i Åbo

10.11.2020 kl. 06:47
14.11.2020 kl. 13-ca 17.30

Hembygdsförbundets höststämma hålls lördagen den 14 november 2020 kl.13.00 på Forum Marinum i Åbo, Slottsgatan 72. Efter höststämman blir det presentation av och guidning i Forum Marinum. I samband med höststämman presenterar IT-rådgivare Susanne Lagus Katalogen och lokalhistorikern Gustav Wikström berättar om sin nya bok "Ett skepp kommer lastat" och berättar om spritsmugglingen i skärgården.

Hembygdsförbundet bjuder på kaffe.

Av praktiska skäl behöver vi få anmälan om deltagande senast den 11 november, helst per e-post: thsandstrom@gmail.com eller per telefon 0500-615541 (även SMS).

Tom Sandström