Föreläsning om fotografier och rättigheter 16.2.2023

31.01.2023 kl. 08:30

FSH ordnar i samarbete med SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund) en online föreläsning med fokus på sådant som berör publicering av fotografier. Föreläsningen tar upp bland annat upphovsrätt och publicering, användning av licenser och hantering av personuppgifter. Föreläsare är Tove Ørsted, sakkunnig inom arkivfunktioner vid Aalto-universitetet.

Har ni frågor som ni önskar få svar på under föreläsningen kan ni skicka in dem i förväg t.ex. i samband med anmälan.

Max. antal deltagare är 20 personer.

Torsdagen den 16.2 kl. 18:00 – 19:30 på Zoom.

Anmälning senast 13.2 till forbundet@hembygd.fi