Tidningen Hembygden

Förbundet utger tidningen Hembygden, som är ett språkrör för det finlandssvenska hembygds- och kulturarbetet. Tidningen har en upplaga på närmare 11.000 ex. och utkommer tre gånger år 2023 och sänds till medlemsföreningarnas medlemshushåll, prenumeranter,  organisationer, kommuner, bibliotek, medborgarinstitut, museer m.m.

Hembygden skriver om kultur- och hembygdsliv i Svenskfinland, skriver reportage om hembygdsmuseer, föreningar, gör personporträtt, samt publicerar aktuella nyheter och information inom förbundets verksamhetsfält. 


År 2023 utkommer Hembygden tre gånger; mars, maj och november. 
Tidningens utgivningsdatum år 2023 är 31.3, 30.5 och 30.11.
Deadline är den 20. i föregående månad, förutom för första numret vars deadline är 20.1.
 

Artiklar och material sänds till e-postadress forbundet(ä)hembygd.fi. Observera att texten skall sändas som separat fil - och bilder separat i JPEG -format.


OBS! Numrera fotografierna och sätt bildens nummer och bildtext efter artikelns brödtext. Kom också ihåg att uppge fotografens namn.

EXEMPEL
Bild 1. Inspelning av en kortfilm om skolan i Finland på Storbacken i augusti 2021. Lisa Andersson agerar lärarinna och eleven Anders Andersson står vid katedern. Foto: Anders Andersson

Som chefredaktör och ansvarig utgivare fungerar Susanne Lagus. Tidningen kan prenumereras på för 15 €/år. Styrelsen kommer under 2023 ta ställning till om priset på årsprenumeration behöver höjas.
 

Mediainformation 2022

1/1  sida    1300 € 
1/2  sida    800 €
1/4  sida    500 €
1/6 sida     300 €
1/8 sida     170 €
ruta           100 €
radannons  50 €